Search
  • Vinum In

EU projekt Pronacul - TZ Zagrebačke županije


Započela je provedba EU financiranja u turizmu na području Žumberka kroz projekt PRONACUL koji naglašava ideju o promociji i očuvanju prirodne i kulturne baštine te podršku razvoju transnacionalne strategije za zajedničku promociju Jadranskog-jonskog područja kao turističke destinacije ukupno vrijedan 1.770 348,98 EUR.


Glavni cilj projekta je poboljšati upravljanje zaštitom prirodne i kulturne baštine u druge svrhe koje su primjerenije vremenu i predviđenom razvoju. Navedeno će se postići razvojem, korištenjem i promocijom zajedničke metodologije upravljanje očuvanja prirodne i kulturne baštine na području Adriona, a koja će se temeljiti na participativnom pristupu prema dionicima. Kreirat će se i provoditi zajednička metodologija za upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom u Jadransko-jonskog područja, uz aktivno sudjelovanje svih ključnih dionika uključujući osnovane lokalne, regionalne i nacionalne dionike u turizmu.

Aktivnosti će biti podržane od strane virtualne komore, platforme koja će biti uspostavljena u svrhu promocije metodologije i prijenosa i primjene u drugim područjima. Komora će imati funkciju savjetodavnog tijela koje će služiti kao podrška razvoju turizma, razmjene iskustava i primjera dobre prakse upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom.

U svrhu unapređenja i učinkovitije upravljanje zaštitom prirodne i kulturne baštine, metodologija će se distribuirati donosiocima politika u obliku preporuka lokalnnim, regionalnim i nacionalnim strateškim dokumentima kako bi se osigurao razvoj i promicija valorizacije i očuvanja prirodne i kulturne baštine. kulturna baština, posebno u smislu održivog turizma.

Nositelj projekta je Regionalna razvojna agencija Zasavje (Slovenija), TZ Zagrebačke županije je jedan od partnera, a jedan od pridruženih partnera je JUPP Žumberak-Samoborsko gorje.


Ranjivost turističkog sektora predstavlja ugrozu za gospodarstvo, što je osobito vidljivo danas, kada se cijeli svijet suočava s globalnom zdravstvenom krizom. Stoga ćemo morati uložiti napore kako bi se turističkom ekosustavu pomoglo u oporavku od krize vodeći računa o načelima održivosti, razvojnim potrebama i potencijalima. Projektom PRONACUL valorizirati će se prostor i resursi Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje“ te će se pridonjeti ne samo promociji ovog zaštićenog prostora, već smislenom razumijevanju lokalnih stanovnika, lokalne kulture i prirodnih ljepota na održiv način. Projekt Pronacul je financiran u okviru INTERREG V-B Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2014. – 2020.” ističe direktorica TZZŽ, Ivana Alilović.


Trajanje projekta: 1. travanj 2020. g. – 30. rujan 2022.

7 views0 comments

©2019  V I N U M . I N